Zasady obowiązujące na telekonferencji Intergrupy DDA

  1. Spotkania są otwarte dla wszystkich członków wspólnoty DDA.
  2. Prawo wypowiedzi mają wszyscy.
  3. Prawo głosu w głosowaniach mają mandatariusze grup oraz osoby pełniące służby w Intergrupie, przy czym osoba, która pełni więcej niż jedną służbę, ma tylko jeden głos.
  4. Do przegłosowania potrzeba 2⁄3 uprawnionych – jeśli nie będzie tylu głosów, temat zostaje przełożony na następną telekonferencję.
  5. Zazwyczaj jest sporo kwestii do przedyskutowania, dlatego obowiązuje ograniczenie czasu wypowiedzi (np. 2-3 minuty). Przy dużej liczbie tematów i dużej liczbie uczestników przyjmujemy zasadę: w jednym temacie dana osoba może się wypowiedzieć dwa razy, czas każdej wypowiedzi to max. 2 minuty. (W sumie 4 minuty.)
  6. Zgłoszony wcześniej temat nie zostanie poruszony na telekonferencji Intergrupy, gdy osoba, która wpisała temat na Listę Tematów, będzie nieobecna podczas telekonferencji.