Zaproszenie dla wolontariuszy

Idealnie byłoby, gdyby każdy mityng w Polsce (i każdy polskojęzyczny mityng na świecie) miał aktywnego reprezentanta grupy – Mandatariusza, który uczestniczyłby w comiesięcznych telekonferencjach Intergrupy.
Czy Twoja grupa bierze udział w telekonferencjach Intergrupy lub wspiera Intergrupę w jakiejkolwiek formie?

„Tradycja Dziewiąta mówi: “ DDA nie powinno nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą”. Grupy DDA tworzą Intergrupy, Regiony oraz Organizację Służb Światowych. Te struktury mają za zadanie niesienie spójnego i pełnego współczucia posłania DDA tym, którzy jeszcze nie znają naszego programu. Wsparcie i obsadzenie struktury organizacyjnej zapewniają grupy DDA. Nie jesteśmy w stanie skutecznie nieść
naszego posłania bez wsparcia ze strony grup ani też bez zaangażowania wolontariuszy z tych grup.”

Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga), SIII Wsparcie struktury służb

Dla dorosłego dziecka, które trafia do wspólnoty z ciężkim bagażem doświadczeń, priorytetem jest osobiste zdrowienie. Narzędziami, które pomagają uwolnić się od paraliżującego bólu przeszłości i spełniać się w życiu, które toczy się dzisiaj, są nie tylko mityngi, praca na Krokach z towarzyszem podróży lub sponsorem. Nie mniej istotnym narzędziem zdrowienia jest służba.
Jak mówi Rozwiązanie: Rozwijamy się, przechodząc od cierpienia, przez zdrowienie, do pomagania.

DDA to nie tylko Twoje osobiste zdrowienie.

Pełniąc służbę, staramy się oddać wspólnocie część tego, co sami otrzymaliśmy. Pomagając w mityngach jako prowadzący, osoba ustawiająca krzesła, robiąca herbatę lub sprzątająca, albo jako wolontariusz na poziomie Intergrupy lub służb światowych czynimy ten program bardziej dostępnym dla innych, którzy idą w nasze ślady. Nasze zdrowienie zależy od ciągłości programu odkrywania i STOSOWANIA W PRAKTYCE naszego zdrowienia. Służba daje nam możliwość praktykowania zdrowienia w atmosferze wsparcia.
Zachęcamy Cię, byś znalazł w Intergrupie miejsce i służbę dla siebie.
Ponieważ Intergrupa jest Wasza, przystąpcie do działania i weźcie na siebie odpowiedzialność oraz zadbajcie o to, aby Intergrupa i Wasze mityngi były zdrowsze i bardziej produktywne.