Zadania Intergrupy

Intergrupa działa na rzecz poszczególnych dorosłych dzieci, mityngów i całej polskojęzycznej wspólnoty ACA (DDA/DDD):
• Służy jako źródło informacji dla dorosłych dzieci w Polsce i za granicą
• Niesie posłanie do tych, którzy nadal cierpią
• Prowadzi tę stronę internetową: www.dda.org.pl
• Koordynuje i udostępnia listę mityngów
• Wspiera tworzenie nowych grup
• Opracowuje i rozpowszechnia materiały, które pomagają w przekazywaniu informacji o DDA
• Buduje wspólnotę poprzez organizowanie zlotów radości DDA/DDD oraz warsztatów
• Reprezentuje Polskę w organizacji służb światowych ACA WSO
• Zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wszystkich tych działań
• Udostępnia sprawozdania finansowe z otrzymanych darowizn oraz wydatków.