Ulotki

Tutaj udostępniamy tłumaczenia dziesięciu ulotek i jednej broszury, opracowanych przez Organizację Służb Światowych DDA [ACA WSO]. Publikacje te opatrzone są znakiem wodnym „Niezatwierdzony projekt. Materiały te nie zostały jeszcze zweryfikowane przez lokalną wspólnotę”. Zgodnie z procedurą sugerowaną przez Organizację Służb Światowych udostępniamy te materiały na stronie na trzy miesiące do weryfikacji przez członków naszej Wspólnoty.

Choć my – służebni z Komisji Tłumaczeń – staramy się jak najlepiej pełnić naszą służbę związaną z tłumaczeniami i przygotowaniem materiałów do publikacji, nie jesteśmy doskonali. Prosimy – jeśli znajdziecie coś, co Waszym zdaniem wymaga zmiany lub korekty – dajcie nam znać (komisjatlumaczen@dda.org.pl).

Chcielibyśmy, aby na telekonferencji w grudniu lub styczniu Wspólnota podjęła decyzję co do zatwierdzenia tych materiałów.