Składki są dobrowolne

Członkostwo nie wymaga żadnych składek ani opłat; jesteśmy w pełni samowystarczalni finansowo, korzystając z własnych składek. Podczas mityngów przekazujemy datki w ramach Siódmej Tradycji, tyle, na ile nas stać, potwierdzając w ten sposób korzyści, jakie daje nam nasz program. Na poziomie grup nasze składki są wykorzystywane do utrzymania działalności grupy (opłata za wynajem sali, kupno kawy, udostępnienie literatury…), na poziomie Intergrupy składki są przeznaczane na niesienie posłania:
prowadzenie strony www, wydawanie literatury, organizowanie zlotów, utrzymanie otwartych linii komunikacyjnych między Intergrupą i Służbami Światowymi, a na poziomie Służb Światowych służą temu, by ludzie mogli znaleźć mityngi. Każdy jest odpowiedzialny za to, aby ACA działało, dbając o to, aby jego mityng macierzysty wspierał Intergrupę, Region i Organizację Służb Światowych.