Skład Intergrupy

W skład IG wchodzą Mandatariusze (reprezentanci poszczególnych grup DDA) oraz osoby wybrane podczas telekonferencji IG do pełnienia określonych służb w komisjach IG. Są to wolontariusze z mityngów w Polsce i poza jej granicami, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać w rozwoju polskojęzycznej wspólnoty DDA.

W ramach Intergrupy funkcjonują następujące służby i komisje, działające na rzecz naszej wspólnoty:

 • Prowadzący telekonferencje/Rzecznik,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Administrator strony internetowej,
 • Łącznik ze Służbami Światowymi ACA WSO,
 • osoba obsługująca pocztę internetową,
 • osoba łącząca z telekonferencją Skype
 • oraz osoby pełniące służbę Koordynatorów Komisji stałych i tymczasowych):
 • Komisja do spraw zakładania fundacji
 • Komisja Tłumaczeń
 • Komisja Informacji Publicznej