Przebieg telekonferencji:

  1. Sprawdzenie obecności i ustalenie kworum osób uprawnionych do głosowania.
  2. Odczytanie Dwunastu Tradycji.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniej konferencji.
  4. Krótkie sprawozdanie z działalności poszczególnych służebnych i komisji podczas minionego miesiąca.
  5. Porządek obrad – ustalenie kolejności tematów.
  6. Omawianie poszczególnych tematów; dyskusje; głosowania.
  7. Zakończenie modlitwą o pogodę ducha.