Powiązania

ACA jest niezależnym programem Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Nie jesteśmy powiązani z żadną inną organizacją Dwunastu Kroków. Współpracujemy jednak z innymi programami Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Nie jesteśmy związani z żadną sektą, wyznaniem, organizacją, instytucją, grupą polityczną ani organami ścigania/służbami porządkowymi. Nie angażujemy się w żadne kontrowersje, nie popieramy ani nie sprzeciwiamy się żadnym zewnętrznym sprawom.