teksty podstawowe

Teksty podstawowe

Problem
Rozwiązanie
Lista cech DDA
Druga Strona Listy cech DDA
Inna Lista Cech
Druga Strona Innej Lista Cech
Schemat List Cech DDA
12 Kroków DDA
12 Tradycji DDA
12 Obietnic DDA
12 Koncepcji DDA

Teksty podstawowe- niezatwierdzone przez wspólnotę

Poniżej można znaleźć teksty podstawowe wspólnoty ACA(DDA/DDD), które nie są jeszcze zatwierdzone jako oficjalna literatura wspólnoty.

Schemat list cech jest zatwierdzony jako oficjalna literatura ACA. Tłumaczenie całego tego dokumentu nie zostało zatwierdzone przez polską wspólnotę.
Prawa ACA, są w stadium recenzji przez wspólnotę na całym świecie zanim zostaną one przedstawione do zaakceptowania jako oficjalna literatura wspólnoty ACA na jednej z przyszłych dorocznych konferencji ABC.
Kroki Tonyego A nie są literaturą wspólnoty ACA i prawdopodobnie nigdy nie będą w stanie się nią stać ze względu na prawa autorskie.

Prawa ACA(DDA/DDD)
12 Kroków wg Tonego A
Zaangażowanie ACA w przeciwdziałanie zachowaniom drapieżnym
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa społeczności ACA