nowy mityng

Jak założyc nowy mityng

Znajdź lokal - grupa potrzebuje bezpiecznego miejsca spotkań. Grupy znajdują swoje miejsce, za rozsądną opłatą,
w ośrodkach zdrowia, poradniach, placówkach Intergrupy, kościołach, parkach, szkołach, szpitalach,
księgarniach z literaturą z kręgu Dwunastu Kroków i zdrowienia czy organizacjach służby publicznej.

Na początek - jeśli to możliwe, możesz poprosić dwie lub trzy inne osoby z programu, aby zobowiązały się do tego, że
przyjdą na kilka mityngów, by zapewnić nowej grupie przetrwanie w tym wczesnym okresie. Nasz program jest programem polegającym na przyciąganiu, a nie na promowaniu. Jeśli w twojej okolicy istnieją już grupy ACA (DDA/DDD), może zechcesz rozpowszechnić na nich ulotkę informującą o twoim nowym mityngu. Jeśli nie ma takich grup, możesz, po uzyskaniu zgody, rozprowadzić ulotki na innych
mityngach Dwunastu Kroków i zaprosić kilkoro bliskich przyjaciół.

Wybierzcie służebnych - każda grupa oferuje możliwość pełnienia służby, dzięki której mityng może funkcjonować. W zdrowej
grupie kilka osób wykonuje niewielką część pracy, a jednak wszystkie zadania zostają wykonane.

Dbajcie o anonimowość - to pozwala nam dzielić się naszymi uczuciami i doświadczać „tożsamości” w oderwaniu
od „etykietki”. „Kogo tu widziałeś, to co tu słyszałeś, wychodząc, pozostaw w tym pokoju” jest dobrą regułą
postępowania, gdy chcemy tworzyć bezpieczne miejsce do dzielenia się naszymi uczuciami i zdrowienia,
bez obawy przed plotkami, odwetem czy utratą anonimowości.

Zakłócanie - to przerywanie, udzielanie rad lub komentowanie wypowiedzi innej osoby. To także mówienie
do kogoś lub hałasowanie i rozpraszanie uwagi w trakcie czasu na wypowiedzi. W ACA (DDA/DDD) nie
zakłócamy. Kiedy skupiamy się tylko na naszym własnym zdrowieniu (nie mieszając się do zdrowienia innych ludzi),
bierzemy odpowiedzialność za nasze własne życie. Robimy to poprzez wypowiadanie się w formie „ja”, w
pierwszej osobie.

Scenariusz mityngu - każda grupa może wypracować sobie swój własny styl, ale na początek możecie skorzystać z przykładowego scenariusza do pobrania tutaj.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z broszury nazwanej "Wytyczne dla nowych mityngów", którą możesz pobrać tutaj. Znajdziesz w niej dużo więcej przydatnych informacji i sugestii.