modlitwa

Modlitwa o pogodę ducha DDA/DDD

Boże, użycz mi pogody ducha, abym akceptował tych, których nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić, i mądrości, abym zrozumiał, że tym kimś jestem ja.
Image
Image
Siło Wyższa, użycz mi pogody ducha, abym akceptował tych, których nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić, i mądrości, abym zrozumiał, że tym kimś jestem ja.
Dziś, szukam pogody ducha, abym akceptował tych, których nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić, i mądrości, abym zrozumiał, że tym kimś jestem ja.
Image