Mandatariusz

Kim jest Mandatariusz
Mandatariusz to przedstawiciel Twojej grupy w Intergrupie. Jest głosem reprezentującym interesy Twojej grupy.

Jakie zadania pełni Mandatariusz [Przedstawiciel w Intergrupie]:

  • Reprezentuje grupę na zewnątrz,
  • Obsługuje skrzynkę mailową grupy
  • Regularnie uczestniczy w comiesięcznych telekonferencjach Intergrupy.
  • Przekazuje na swoim mityngu informacje i ogłoszenia/komunikaty o działalności Intergrupy i Organizacji Służb Światowych WSO. Przekazuje również grupie doświadczenie, siłę i nadzieję od Intergrupy oraz WSO.
  • Na konferencji Intergrupy komunikuje pomysły i sugestie Twojej grupy. Przekazuje do wiadomości Intergrupy sprawy i pytania od grupy.
  • Pełni służbę w komisjach Intergrupy i WSO: rozwój literatury, działania Skarbnika, tworzenie i wsparcie funkcjonowania strony internetowej, organizowanie wydarzeń specjalnych (np. zloty, warsztaty) prowadzenie działań informacyjnych i inne.
  • Bierze udział w mianowaniu innych służebnych Intergrupy i innych uczestników Intergrupy
  • Zachęca osoby z grupy do wspierania Intergrupy i WSO i do angażowania się w służbę

Wymagania wobec mandatariuszy:
• Trzeba być w ACA
• Trzeba umieć komunikować się w zdrowy sposób
• Nie można reprezentować więcej niż jednej grupy