Komisja Tłumaczeń

Komisja Tłumaczeń

Komisja Tłumaczeń to zespół osób zaangażowanych w tłumaczenie literatury naszej wspólnoty, zatwierdzonej przez Służby Światowe ACA WSO. Zadaniem komisji jest tłumaczenie literatury DDA i koordynacja wszelkich związanych z tym prac i działań. Komisja zajmuje się również kwestiami związanymi z prawem autorskim dotyczącym tłumaczonej literatury. Zasadniczym celem komisji jest doprowadzenie do wydania oficjalnej wersji tłumaczonych tekstów: ulotek, broszur oraz książek, w pierwszej kolejności Wielkiej Czerwonej Księgi – tekstu podstawowego naszej wspólnoty, Żółtego Zeszytu Ćwiczeń oraz Afirmacji.

Komisja Tłumaczeń pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Służb Światowych i działa w oparciu o wytyczne Organizacji Służb Światowych ACA WSO, która jest odpowiedzialna za skład i druk oficjalnych tłumaczeń.

Obecnie pracujemy nad korektą i redakcją Wielkiej Czerwonej Księgi. Równolegle realizujemy też inne, mniejsze projekty, takie jak np. ulotki. Pracy do wykonania i pomysłów do zrealizowania mamy dużo 😉

Jeżeli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu lub redakcji literatury, prosimy o kontakt komisjatlumaczen@dda.org.pl

Znajomość języka angielskiego jest umiejętnością przydatną w tej służbie, ale nie jest warunkiem koniecznym do jej pełnienia. Możesz nas wesprzeć i dołączyć do zespołu, jeśli:

– potrafisz przełożyć tekst z języka angielskiego na polski, dbając o to, by tłumaczenie było wierne i zgodne z oryginałem;

– język polski nie jest dla Ciebie językiem obcym: możesz dokonywać korekty już przetłumaczonych tekstów i „szlifować” je pod kątem poprawności językowej i jasności przekazu.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do podjęcia służby!