Komisja ds. Fundacji

Dla skutecznego działania i niesienia posłania 12 Kroków i 12 Tradycji DDA/DDD ma zostać powołana Fundacja, która z założenia ma pełnić rolę Biura Służb Krajowych naszej Wspólnoty. Dzięki temu będziemy posiadać osobowość prawną, co pozwoli nam na funkcjonowanie zgodne z prawem. Nasi przedstawiciele będą mogli reprezentować nas wobec osób prawnych i fizycznych.
Na ten moment, planowane działania statutowe realizowane przez Fundację to między innymi:
· druk materiałów informacyjnych (biuletyny, plakaty, ulotki itp.);
· wydawanie polskojęzycznej literatury DDA/DDD (tłumaczeniem której zajmuje się Komisja Tłumaczeń);
· obsługa służb, kongresów, zlotów, warsztatów i spotkań Polskojęzycznej Wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD).

Koordynacją działań zmierzających do powstania Fundacji zajmuje się powołana 1 czerwca 2020 roku Komisja ds. Zakładania Fundacji. Do zadań komisji należy między innymi:
· opracowanie ostatecznej wersji statutu Fundacji oraz struktur (w tym osobowych) Fundacji;
· ustalenie nazwy Fundacji;
· ustalenie siedziby Fundacji;
· pomoc w wypełnieniu dokumentów do sądu.
Wszystkie w/w działania realizowane są w oparciu o 12 Tradycji, a decyzje podejmowane są poprzez głosowania na konferencjach Intergrupy. Wszystkie obrady Intergrupy są dostępne dla członków wspólnoty i każdy może się wypowiedzieć. Mandatariusze z poszczególnych grup mają prawo do głosowania w czasie podejmowania decyzji.
Służebnymi komisji są:
Agnieszka
Małgosia
Marcin


Jeżeli chcesz do nas dołączyć lub masz doświadczenie w zakładaniu fundacji napisz na adres: fundacja@dda.org.pl.


Pogody Ducha