Jak zarejestrować grupę w IG?

Grupa powinna założyć własną skrzynkę e-mail (ze względu na RODO nie może to być e-mail osoby prywatnej). Zazwyczaj w adresie e-mail grupy podają swoją nazwę lub miejscowość.
Przedstawiciel grupy, np. nowo wybrany Mandatariusz, powinien przekazać te dane kontaktowe do Intergrupy, za pomocą formularza na stronie IG lub bezpośrednio mailem na adres intergrupa@dda.org.pl