Jak pracujemy w programie zdrowienia?

Naszym głównym celem we wspólnocie jest ponowne wychowywanie samych siebie, co obejmuje ponowne przeanalizowanie naszych wcześniejszych wyborów życiowych z perspektywy osoby dojrzałej emocjonalnie. Każdy pracuje nad programem duchowym i zdrowieje we własnym tempie. Z doświadczenia wiemy jednak, że ci członkowie wspólnoty, którzy osiągają największe korzyści w najkrótszym czasie, korzystają z narzędzi zdrowienia:

  • chodzimy na mityngi i dzwonimy do innych osób w programie, aby rozmawiać o sprawach dotyczących programu i zdrowienia;
  • czytamy literaturę DDA i poznajemy doświadczenia innych, jednocześnie zyskując większą jasność co do własnych doświadczeń; piszemy o swoich własnych doświadczeniach;
  • pracujemy na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach i stosujemy je na co dzień;
  • określamy i ugruntowujemy nasze granice;
  • identyfikujemy osoby, miejsca i rzeczy, które są zdrowe i wartościowe dla naszego dzisiejszego życia, a odrzucamy te, które nie są;
  • identyfikujemy, oceniamy i usuwamy z naszych umysłów stare instrukcje wpojone nam przez naszych rodziców lub opiekunów;
  • na nowo łączymy się z naszym Wewnętrznym Dzieckiem lub Prawdziwym Ja;
  • pracujemy ze sponsorem/towarzyszem podróży i budujemy osobistą sieć wsparcia;
  • uczestniczymy w mityngach, które koncentrują się na kwestiach, nad którymi potrzebujemy pracować;
  • pełnimy służbę we wspólnocie DDA.