Inne pliki

Znajdziesz tu materiały dotyczące naszej wspólnoty, które nie są ulotkami lub oficjalnymi tekstami. Jednak są na tyle istotne, że uznaliśmy, że warto się nimi podzielić.
Będziemy je na bieżąco umieszczać w tym miejscu.

Pogody ducha 🙂