Intergrupa

Informacje na temat Intergrupy

Co to jest Intergrupa?
Co mówi o Intergrupie BRB?
Zadania Intergrupy
Skład Intergrupy
Comiesięczne telekonferencje IG
Zasady obowiązujące na telekonferencji Intergrupy DDA
Plan telekonferencji Intergrupy
Grafik zwoływania telekonferencji
Mandatariusz
Dlaczego warto przystąpić do Intergrupy?
Jak zarejestrować grupę w IG?
Osoby pełniące funkcje w grupie lub na mityngu DDA