Intergrupa

Informacje na temat Intergrupy

Co to jest Intergrupa?
Co mówi o Intergrupie BRB?
Zadania Intergrupy
Skład Intergrupy
Comiesięczne telekonferencje IG
Zasady obowiązujące na telekonferencji Intergrupy DDA
Plan telekonferencji Intergrupy
Grafik zwoływania telekonferencji
Mandatariusz
Dlaczego warto przystąpić do Intergrupy?
Jak zarejestrować grupę w IG?
Zaproszenie dla wolontariuszy
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
żółty zeszyt ćwiczeń dwunastu kroków dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych lub dysfunkcyjnych
Żółty Zeszyt- Dwanaście Kroków Dorosłych Dzieci
0 customer review
55,00