Fundacja

Fundacja

Dlaczego Fundacja?

Jako Wspólnota ACA (DDA/DDD) w Polsce, nie posiadaliśmy osobowości prawnej. Taka osobowość prawna jest konieczna do zawierania umów (m.in. umowa na tłumaczenie literatury z Biurem Służb Światowych – WSO ACA), legalnego wydawania, dystrybuowania i sprzedawania literatury oraz do zbierania darowizn (m.in. w ramach 7 tradycji). Wspólnota, za pośrednictwem Intergrupy zadecydowała o powołaniu do życia Fundacji Grup DDA/DDD, aby ta reprezentowała Wspólnotę w kwestiach prawnych, administracyjnych i finansowych.

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dn. 19.01.2021,  Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.

Ramy działania Fundacji.

Fundacja nie animuje życia Wspólnoty ACA (DDA/DDD), a jedynie jej służy. Wszystkie działania Fundacji odzwierciedlają wolę Wspólnoty, wyrażoną przez decyzje Intergrupy.

Dokładne ramy działania Fundacji określa statut (do pobrania tutaj).

Główne cele Fundacji, które zostały zapisane w Statucie to:

  • Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność naukowa i oświatowa w zakresie wiedzy na temat skutków dorastania w alkoholowej lub w inny sposób dysfunkcyjnej rodzinie.
  • Promowanie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji DDA/DDD i zdrowienia z nim związanego.

Nazewnictwo.

Nazwa Fundacji różni się od nazwy naszej Wspólnoty brakiem skrótu „ACA”. Rozbieżność ta wynika z czasu kiedy obie nazwy były ustanowione. W pierwszej kolejności, podjęta została decyzja o wyborze nazwy dla Fundacji: Fundacja Grup DDA/DDD. Taka nazwa została wpisana w dokumentach rejestrowych (grudzień 2020) i ostatecznie zarejestrowana w KRS (19.01.2021). Natomiast 2 lutego 2021, została przegłosowana i uchwalona nazwa Wspólnoty jako  ACA (DDA/DDD).

Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA GRUP DDA/DDD

KRS: 0000876945

NIP: 8451997198

REGON: 387961811

Adres siedziby:

ul. Konarskiego 13, 11-500 Giżycko

Numer konta dla darowizn:

Bank BNP Paribas 

06160014621862137360000001      

Jeśli wysyłasz siódmą tradycję z zagranicy oferujemy możliwość przesłania darowizny na konto walutowe, którego dane są podane poniżej.

Bank BNP Paribas

22160014621862137360000004

KOD Swift PPABPLPK
 
w tytule proszę wpisać “darowizna na cele statutowe”.

Gdy darowizna jest od grupy, prosimy dodatkowo wpisać nazwę grupy.

 
Pobierz Statut Fundacji tutaj.