Dlaczego warto przystąpić do Intergrupy?

Wspólnota DDA to coś znacznie więcej, niż tylko jedna grupa. Oczywiście każda grupa nazywająca siebie grupą DDA/DDD może działać poza strukturami całej wspólnoty. W myśl Tradycji Czwartej każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup lub DDA jako całości.
Jednak przynależność do wspólnoty i rejestracja grupy w Intergrupie niesie ze sobą wiele korzyści:

  1. Grupie łatwiej jest się rozwijać i łatwiej przestrzegać zasad całej wspólnoty, jeśli poprzez swoich przedstawicieli ma bieżący, regularny kontakt z Intergrupą. Izolacja i funkcjonowanie w osamotnieniu może prowadzić do błędnych interpretacji programu wspólnoty, a zwłaszcza błędów w rozumieniu i realizacji Dwunastu Tradycji DDA.
  2. Dzięki rejestracji grupa zostaje włączona do spisu mityngów DDA, znajdującego się na stronie IG, dzięki temu osoby poszukujące mityngów łatwiej ją znajdą.
  3. Rejestracja grupy powoduje również, że grupa może otrzymywać informacje od struktury służb DDA, tzn. od Intergrupy, poszczególnych komisji oraz Służb Światowych WSO oraz aktualności dotyczące rozwoju wspólnoty.
  4. Rejestracja potwierdza, że wasza grupa jest mityngiem Dwunastu Kroków oraz Dwunastu Tradycji. Stosując się do Kroków i Tradycji, nasze mityngi mają spójne przesłanie i cel.
  5. Mając swojego reprezentanta w IG, grupa ma wpływa na realizowane przez IG działania i podejmowane przez nią decyzje.
  6. Intergrupa umożliwia komunikację z innymi ludźmi niż ci w Twojej grupie, umożliwia dotarcie do większej ilości osób i współdziałanie.
  7. Zaangażowanie w Intergrupie daje poczucie przynależności do wspólnoty, która jest ogólnoświatowa.