Czego nie robimy na mityngach?

  • nie krytykujemy;
  • nie komentujemy tego, co mówią inni;
  • nie udzielamy rad;
  • nie rozpraszamy innych, nie odwracamy uwagi od osoby, która się wypowiada – za pomocą słów, szeptu, gestów, hałasu lub ruchu;
  • nie naruszamy anonimowości innych;
  • nie powtarzamy tego, co zostało powiedziane na mityngach (w żadnym kontekście);
  • nie odreagowujemy (w niewłaściwy sposób);
  • nie zakłócamy;
  • nie naprawiamy innych.