Comiesięczne telekonferencje IG

Telekonferencje Intergrupy służą wymianie informacji i doświadczeń. Wysłuchiwane są zapytania i wnioski od poszczególnych grup. Wnioski poddawane są dyskusji, mogą być poddane pod głosowanie; z uwagą wysłuchiwane są głosy sprzeciwu. Z każdej telekonferencji sporządzane jest sprawozdanie.

Telekonferencje Intergrupy odbywają się online za pośrednictwem Skype. Spotykamy się na 2 godziny w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego*, aby móc uczestniczyć w telekonferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy rozsyłany na maile grup.

Klikając tutaj możesz dopisać się do listy osób chcących wziąć udział w telekonferencji. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tego formularza. To ułatwi nam łączenie osób, sprawdzanie obecności i ustalanie kworum (osób uprawnionych do głosowania) oraz rozsyłanie sprawozdań.


Klikając tutaj możesz dopisać tematy na najbliższą telekonferencję. Tutaj możesz przejrzeć listę wpisanych tematów.

* – W wyjątkowych przypadkach jest to inny poniedziałek. Informacja o zmianie terminu jest wtedy rozsyłana do grup.