Co robimy na mityngach DDA?

Chodzenie na mityngi i słuchanie innych, którzy mówią o swoich własnych doświadczeniach, mocnych stronach i nadziejach, często pomaga nam w naszym własnym zdrowieniu. Uczestnictwo w mityngach i wypowiadanie się na swój temat pomaga nam się skupić na sobie, zdefiniować i sprecyzować nasze problemy. Czasami uwalniamy nasz gniew lub odczuwamy nasze uczucia. Głośne mówienie o naszym
planie działania, który ma na celu zmianę naszego życia, pomaga nam w rozwiązaniu niektórych problemów. Czasem opowiadamy o naszych postępach lub dzielimy się tym, jak dobrze działa nasz obecny plan. Często wykorzystujemy mityngi jako okazję do zweryfikowania stanu faktycznego, porównując dorosłe życie przed programem z obecnym życiem w programie.