Co mówi o Intergrupie BRB?

„Na obszarach, gdzie istnieje wiele grup DDA, zazwyczaj tworzy się Intergrupę, która stanowi forum dla prowadzenia działalności DDA na danym obszarze geograficznym. Poszczególne grupy DDA nadal prowadzą własną działalność grupową, mogą jednak wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentowali je podczas konferencji Intergrupy. Dlatego też Intergrupa składa się z przedstawicieli poszczególnych grup DDA [Mandatariuszy]. Intergrupa pomaga w koordynacji działań DDA, np. w prowadzeniu infolinii, informacji publicznej, a także organizuje mityngi w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz innych instytucjach. (…) Po utworzeniu Intergrupy, każda grupa DDA wybiera Mandatariusza – swojego przedstawiciela do Integrupy, który uczestniczy w comiesięcznych lub kwartalnych konferencjach.”


Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga) SIII Jak założyć Intergrupę lub Komisję Służb Regionalnych DDA


„Podobnie jak wiele innych organizacji, DDA ma strukturę, której podstawą są osoby tworzące grupy DDA. Grupy te tworzą Intergrupy, aby pomóc w organizowaniu działalności mityngów na swoim obszarze geograficznym i by nieść posłanie DDA do ośrodków leczenia i innych placówek. Intergrupy pomagają wprowadzać w działanie pomysły na niesienie posłania w danej społeczności. Intergrupy mogą też utworzyć lokalną infolinię lub wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące DDA. Regiony są tworzone przez kilka Intergrup na danym obszarze geograficznym.
Istnieje także Organizacja Służb Światowych (WSO), która udziela wsparcia Intergrupom i Regionom na całym świecie. WSO udziela również wsparcia obszarom, na których nie ma żadnej Intergrupy.”


Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga) Wgląd w Tradycję Czwartą