Archiwum kategorii: O nas

Co to jest Intergrupa?

Aby zrozumieć i docenić to, czym jest Intergrupa, warto przyjrzeć się temu, czym Intergrupa nie jest.
Intergrupa nie jest uosobieniem władzy. Nie jest po to, żeby mówić grupom, co mają robić, co myśleć, jak prowadzić swoje mityngi, co robić z pieniędzmi z tych mityngów.
„Zatem jaką kontrolę nad mityngami sprawują Intergrupy, a jaką kontrolę nad mityngami, Intergrupami lub Regionami sprawuje WSO [Organizacja Służb Światowych]? Żadną. Każda grupa DDA jest niezależna, lecz grupy te zwykle zwracają się o wskazówki do Intergrup, Regionów i WSO w sprawach danej grupy. W DDA nie ma zarządzania ani egzekwowania zasad. Intergrupy i WSO służą grupom jako źródło informacji, a grupy z kolei są zachęcane do tego, aby zapewnić chętnych do pracy, godnych zaufania służebnych, którzy wykonają dobrą pracę ACA na poziomie Intergrupy, Regionu i WSO.
Jednym z nielicznych przypadków, w których WSO lub Intergrupy mogłyby bezpośrednio się zaangażować, byłyby sprawy „dotyczące innych grup lub DDA jako całości”. O ile WSO i Intergrupy, kiedy zostaną o to poproszone, mogą udzielać i udzielają wskazówek mityngom DDA, o tyle ostatecznie muszą się wycofać i pozwolić, by grupy same decydowały o tym, jak prowadzić konkretny mityng.”


Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga), Wgląd w Tradycję Czwartą

Czym jest Intergrupa?

Intergrupa to usankcjonowane przez ACA World Service Organization (Organizację Służb Światowych DDA), dobrowolne zrzeszenie kilku lub więcej grup DDA, najczęściej z jednego rejonu, których przedstawiciele spotykają się na comiesięcznych telekonferencjach, by służyć reprezentowanym przez siebie grupom i łączą swoje wysiłki w celu niesienia posłania dorosłym dzieciom, które jeszcze cierpią.
Aktualnie w Polsce działa jedna Intergrupa. Służy ona polskojęzycznej wspólnocie ACA(DDA/DDD) i niesie posłanie zdrowienia w skali całego kraju i zagranicy. IG zajmuje się także kontaktem i współpracą ze Służbami Światowymi ACA.
Intergrupa jest finansowana poprzez darowizny od osób indywidualnych i grup. IG odpowiada przed grupami ACA(DDA/DDD) w Polsce i za granicą.


IG jest tworzona przez członków wspólnoty i dla członków wspólnoty.