Archiwum kategorii: FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

Co to jest ACA, DDA?

ACA [Adult Children of Alcoholics] – po polsku DDA – dorosłe dzieci alkoholików – to program Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji, przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy dorastali w alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnych domach. Spotykamy się, aby w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa dzielić się naszymi wspólnymi doświadczeniami. Odkrywamy, jak dzieciństwo wpłynęło na nas w przeszłości i jak wpływa na nas obecnie („Problem”). Podejmujemy pozytywne działania. Praktykując Dwanaście Kroków, skupiając się na „Rozwiązaniu” i akceptując kochającą Siłę Wyższą, taką, jak Ją rozumiemy, odnajdujemy wolność od przeszłości i sposób na poprawę naszego życia dzisiaj.


ACA opiera się na przekonaniu, że alkoholizm i dysfunkcje rodzinne miały na nas wpływ w dzieciństwie i nadal mają na nas wpływ także w dorosłym życiu. Dorosłe dziecko to ktoś, kto stara się sprostać życiowym wyzwaniom za pomocą mechanizmów obronnych i technik służących przetrwaniu, których się nauczyło i które rozwinęło w dzieciństwie, a które pomogły mu przetrwać w dysfunkcyjnym środowisku. Bez pomocy, dorosłe dzieci nieświadomie funkcjonują w oparciu o nieefektywne myśli, osądy, wzorce reakcji, współuzależnienie i inne zachowania, które mogą sabotować decyzje i relacje zawodowe, osobiste i rodzinne.