7 ZŁ NA WSPÓLNOTĘ Z OKAZJI 43 ROCZNICY ACA

W styczniu wspólnota ACA obchodziła swoje 43 urodziny. Aby je uczcić, Służby Światowe ACA WSO zorganizowały akcję „7 na 7”, zwracając się do członków wspólnoty z prośbą o datek 7 dolarów na Siódmą Tradycję:

Wpłata 7 dolarów na 7 Tradycję jest duchowym darem, który może pomóc
w niesieniu posłania tym, którzy są bliscy utraty nadziei, ponieważ nie widzą
drogi wyjścia z bólu i traumy spowodowanej znęcaniem się, wstydem, porzuceniem
i zaniedbaniem, których doświadczali jako dzieci. ACA może im pomóc.
Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w umożliwieniu zdrowienia każdemu, kto go potrzebuje.

W naszej polskojęzycznej części wspólnoty ze względów formalnych, związanych
z zakładaniem fundacji, musieliśmy poczekać z tą akcją.
Ale obecnie istnieje już Fundacja grup DDA/DDD i mamy oficjalne konto bankowe.
Dlatego też Intergrupa ACA (DDA/DDD) ogłasza akcję 7 zł na 7 Tradycję.
Apelujemy do Was o zaangażowanie w niesienie naszego posłania. Wasz datek może przynieść innym dar zdrowienia, który sami otrzymaliśmy. Jest to akcja jednorazowa i indywidualna, co oznacza, że może wziąć w niej udział każde dorosłe dziecko. Osoby chcące wesprzeć akcję mogą jednorazowo przelać kwotę 7 zł (lub dowolnej innej wysokości) na konto Intergrupy:

06160014621862137360000001
Bank BNP Paribas
Fundacja Grup DDA/DDD
w tytule: na cele statutowe 7 na 7

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ci, którzy poczują taką chęć, ustawili sobie zlecenie stałe tytułem 7 zł na 7 Tradycję.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie działań Intergrupy, związanych
z niesieniem posłania – przede wszystkim na druk naszej literatury: Żółtego Zeszytu i Wielkiej Czerwonej Księgi.

Prosimy o przekazywanie członkom wspólnoty informacji o tej akcji.

Pogody ducha!
Intergrupa ACA (DDA/DDD)