12 Kroków DDA

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków alkoholizmu lub innej dysfunkcji
  rodzinnej, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że siła większa niż my może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go
  pojmujemy.
 4. Dokonaliśmy wnikliwego i odważnego obrachunku moralnego nas samych.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich naszych wad
  charakteru.
 7. Pokornie zwróciliśmy się do Boga, aby usunął nasze braki.
 8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi
  zadośćuczynić każdemu.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe; z wyjątkiem tych
  przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek osobisty, natychmiast przyznając się do popełnionych
  błędów.
 11. Poprzez modlitwę i medytację poszukiwaliśmy pogłębienia naszego świadomego
  kontaktu z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, modląc się jedynie o poznanie woli Boga
  wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. W rezultacie podjęcia tych kroków staliśmy się przebudzeni duchowo, staraliśmy się
  nieść to posłanie tym, którzy nadal cierpią i stosować te zasady we wszystkich naszych
  poczynaniach.