Teksty podstawowe

Tutaj udostępniamy tłumaczenie Dwunastu Koncepcji oraz korekty tekstów podstawowych naszej Wspólnoty: Lista cech, Problem, Rozwiązanie, Kroki, Tradycje, Obietnice.

Teksty te zawarte są w każdej z tłumaczonych przez Komisję Tłumaczeń książek, stanowiących oficjalną literaturę DDA, zatwierdzoną przez Organizację Służb Światowych DDA [ACA WSO].

Dlatego też, przygotowując przetłumaczone już materiały do publikacji, teksty te Komisja Tłumaczeń poddała weryfikacji i korekcie. Powody tej korekty to m. in. przestarzałe słownictwo oraz niedokładność i/lub niezgodność z oryginałem, wynikająca czasem z kopiowania tłumaczeń dokonanych przez inne wspólnoty dwunastokrokowe.

Naszym priorytetem jest to, aby przekaz zawarty w tekstach tłumaczonych na język polski był jasny, spójny i by jak najdokładniej oddawał treść tekstów oryginalnych. Do Mandatariuszy grup kierujemy prośbę o to, by na mityngach udostępniali grupom poniższe teksty.

Prosimy, by uczestnicy mityngów korzystali z nich podczas czytań i dyskutowali o zmianach. Prosimy o przesyłanie opinii, uwag i sugestii na e-mail Komisji Tłumaczeń (komisjatlumaczen@dda.org.pl) we wrześniu i październiku 2020 r. Chcielibyśmy, aby na telekonferencji w listopadzie Wspólnota podjęła decyzję co do zatwierdzenia tych tekstów.