Sponsoring w DDA/DDD -  Fragmenty oficjalnej literatury DDA

 

 

 

Fragment ulotki  z miedzynarodowego Kongresu DDA z 1991 roku w Calgary.

 

 

„Od pierwszego mityngu było ewidentne, że jedną rzeczą, w której byliśmy zgodni było to, że sponsorowanie praktykowane w programie AA nie było tym, co mogłoby służyć naszym potrzebom. (...)Ponieważ zależność i poczucie odpowiedzialności za uczucia innych osób są charakterystyczne dla DDA, chcemy przestrzec tych którzy szukają sponsoringu, by wystrzegali się osób, które zbyt chętnie udzielają tym osobom rad jak żyć i zbyt łatwo stawiają się w roli ich duchowej Siły Wyższej, terapeuty, guru, kochanka czy są posłannikiem najwyższej idei lub też zbyt łatwo udzielają wskazówek. Ten typ kontroli najlepiej opisuje się jako demonstracje własnej mocy.”

 

 

 

Fragmenty Wielkiej Księgi DDA („Big Red Book”)

Oficjalna Literatura Swiatowej Wspólnoty DDA (ACA)

 

Str.369, Rozdział 11

„ACA Sponsorship – Fellow Travelers” (Sponsoring w DDA – Towarzysz Podróży”)

 

Sponsorowanie w DDA – początki modelu „Towarzysza podróży”.

 

W 1989 roku, Komisja DDA do spraw sponsorowania zaczęła polecać model „towarzysza podróży” oraz współsponsorowanie jako podejścia wypracowane przez wspólnotę DDA. Model sponsorowania w DDA jest modyfikacją metody stosowanej we wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Model AA jest sprawdzonym sposobem, który pomaga członkom wspólnoty odnaleźć i utrzymać trzeźwość. Członkowie AA uczą się, aby rezygnować z destrukcyjnej samowoli, trenują rygorystyczną uczciwość i szukają woli Bożej. Podobnych rezultatów pragniemy we wspólnocie DDA; jednak Komitet do spraw Sponsorowania uznał, że model praktykowany w AA nie był dopasowany do pewnych cech jakie ma osobowość DDA, takich jak nasze nadmierne poleganie na innych w celu uzyskania wskazówek i aprobaty, jak również tendencja do zarządzania życiem drugiej osoby. Obawiano się, że bez wprowadzenia zmian do modelu AA, sponsor DDA będzie odgrywał wobec podopiecznego rolę władcy, zamiast dać mu osobistą swobodę i możliwość wyboru. Tak więc model „towarzysza podróży” został wprowadzony, aby od początku ustawić sponsora i podopiecznego na równych pozycjach.

 

 

  1. 343, Rodział 9

„Quastions and Answers about ACA” (DDA – Pytania i odpowiedzi)

 

 

Jak znaleźć sponsora?

 

Znajdujemy sponsorów w trakcie mityngów DDA, sesji wyjazdowych lub innych spotkań w trakcie procesu zdrowienia. Uczęszczamy na mityngi i słuchamy innych osób dzielących się swoim doświadczeniem dotyczącym zdrowienia. Gdy rozpoznajemy sytuacje podobne do naszych własnych, możemy zapytać daną osobę, czy ma możliwość zostania sponsorem. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem dotyczącym sponsorowania.