Proof reading

W niniejszej kategori zamieszczamy teksty, które przeszły fazę tłumaczenia i ujednolicania, jednak nie zostały zweryfikowane przez czytelnika.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Przeczytaniu i ocenie czy słownictwo i sam tekst oddają ducha wspólnoty.

Pogody Ducha

Komisja Tłumaczeń