Ogłoszenia

Zamieszczamy projekt statutu dla naszej Fundacji Grup DDA/DDD.

Statut jest dokumentem koniecznym do zarejestrowania Fundacji w Sądzie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i przesyłanie uwag na nasz adres fundacja@dda.org.pl w terminie do końca września.

(poniżej treść statutu, pobierz go proszę z pliku).