1. Boże, użycz mi Pogody Ducha,

    Abym akceptował tych, których nie mogę zmienić,

    Odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić,

    I mądrości, abym zrozumiał że tym kimś jestem ja.

  2. Modlitwa o Pogodę Ducha