Logo wspólnoty DDA (ang. ACA) jest chronione prawem autorskim, które należy do służb światowych DDA - ACA World Service Organization.

> Grupy DDA mają możliwość używania loga ACA na określonych zasadach i ograniczeniach. Mogą używać logo do identyfikowania się jako grupy należące do wspólnoty DDA (ACA) oraz do niesienia posłania poprzez: stronę internetową, ulotki, itp.

> Podstawą zasad stosowania loga ACA jest Regulamin Literatury ACA (ang. Literature policy)

> Regulamin Literatury sugeruje grupom, aby oddzielały literaturę oficjalnie zaakceptowaną przez ACA WSO od literatury nieoficjalnej (tzw. „czystość stolika” - przyp. tłumacza). Podobnie jest z użyciem loga ACA. Powinno być ono używane w taki sposób, aby nie wprowadzać nieporozumień dotyczących oficjalnej literatury ACA WSO. Na przykład, użycie loga ACA jest dozwolone na literaturze zaakceptowanej przez służby światowe DDA, ACA WSO, jak rownież na wydarzeniach organizowanych przez wspólnotę DDA.

> Grupy DDA są proszone o niezamieszczanie loga ACA na literaturze, która nie jest oficjalnie zaakceptowana przez ACA WSO jak również na wydarzeniach związanych z zewnętrznymi organizacjami, projektami czy przedsięwzięciami.

> W przypadku gdy logo ACA jest użyte w materiałach, wydarzeniach nie związanych bezpośrdnio ze wspólnotą DDA lub na stronie internetowej, gdzie znajduje się nieoficjalna literatura DDA, należy jasno opisać: „Literatura/wydarzenie nie jest zaakceptowane przez Konferencję Służb Światowych DDA (ACA WSO)"

 

Rozdzielność i odrębność

W przypadku dokumentów zawierających logo ACA, które zawierają treści zatwierdzone zarówno przez konferencję, jak i inne, grupy proszone są o dodanie: "Literatura nie jest zatwierdzoną przez konferencję DDA (ACA WSO). Jest to wyłącznie produkt grupy DDA, która go stworzyła. ACA WSO nie ponosi odpowiedzialności za treść tego dokumentu.” Podobnie, logo ACA nie powinno być używane na stronach internetowych zawierających odniesienia do podmiotów lub wydarzeń zewnętrznych lub zawierających informacje nie zatwierdzone przez Konferencje DDA (ACA WSO). Czasami logo ACA pojawia się w nagłówku strony i nie można go zmienić w całej witrynie. W tym przypadku na stronie z logo ACA, która zawiera literaturę zatwierdzoną zarówno przez konferencję jak i literaturę nieoficjalną, prosimy o załączenie informacji, że niezatwierdzone fragmenty nie są zaakceptowane przez ACA WSO: "Treść nie jest zatwierdzona przez Konferencję Służb Światowych DDA (ACA WSO). Jest to wyłącznie produkt grupy DDA, która go stworzyła. ACA WSO nie ponosi odpowiedzialności i nie ma zdania na temat tej treści.”

 

Źródło: https://acawso.org/aca-logo-usage-guidelines/

admin@dda.org.pl