Telekonferencja Intergrupy DDA/DDD – Czerwiec

Spotkania naszej Intergrupy odbywają się online. Spotykamy sie w każdy pierwszy Poniedziałek miesiaca. W spotkaniu może brać każdy członek wspólnoty, prawo do głosowania mają mandatariusze grup oraz słuzebni Intergrupy , przy czym nie wiecej niż 1 glos na osobę. Żeby zapisać się na spotkanie , przed każdą konferencją jednak nie póżniej niż w jej dzień […]